Sposoby wyliczania podatkudochodowegow roku 2013.

podatki
Na podstawie: flickr.com
Termin organizacje pożytku publicznego po raz pierwszy pojawił się w naszym kraju na początku stycznia 2004 r. Działalność tych organizacji jest zgodna z przepisami ustawy dotyczącej działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie. Wszystkie organizacje pożytku publicznego muszą prowadzić działalność pożytku publicznego. Nie ma jednak przymusu posiadania przez organizacje pożytku publicznego, prowadzące działalność pożytku publicznego, statusu organizacji pożytku publicznego.

Z tego właśnie powodu, że definicja działalności pożytku publicznego jest szersza niż opisywane organizacje pożytku publicznego. Status ten może zostać nadany organizacji pozarządowej, ale partie polityczne oraz przypisane do nich fundacje jak i inne stowarzyszenia też mogą taki stopień otrzymać. Obowiązek złożenia zeznania podatkowego jest nakładany na obywateli z chwilą osiągnięcia jakiegokolwiek dochodu, jednak podatek dochodowy wysokości 18 % przychodów jesteśmy zobligowani uiścić dopiero po uzyskaniu kwoty przekraczającej kwotę dochodu zwolnioną z opodatkowania, czyli lekko ponad 3000 zł. Jeśli osiągniemy dochód większy chociaż o grosz, jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek i rozliczyć pit.

Od kilku lat urzędy w Polsce chcą iść z postępem technologii, w związku z czym jesteśmy w stanie składać nasz pit przez internet, co jest sposobem wielokrotnie wygodniejszym niż wizyta w Urzędzie Skarbowym. Naratunek.orgSposoby obniżenia dochodu, czyli w jaki sposób zapłacić mniej. Każdego roku ustalane są maksymalne ulgi i zwolnienia podatkowe, jakie możemy uwzględnić w naszym druku podatkowym. Najczęściej przedsiębiorcy uwzględniają koszty leasingu samochodów, pomocy organizacjom pozarządowym i telefonów, a obywatele nie prowadzący działalności gospodarczej opłaty za internet i za wychowanie dzieci.

Każdy płacący podatki może także przekazać swój jeden procent podatku na dowolną organizację pozarządową. Takich organizacji jest w naszym kraju bardzo dużo, a dla większej części z nich dochody z odprowadzonego 1 % są przeważającym udziałem w ich rocznym budżecie (dokładne informacje).Jakie rzeczycharakteryzują organizacje pożytku publicznego i jakie są ich potrzeby? Ludzie pragnący przekazać jeden procent mogą znaleźć aktualne informacje w tej kwestii - np. na portalu Fundacja na ratunek dzieciom w chorobą nowotworową - naratunek.org bądź klikając - link. Wszystkie organizacje pożytku publicznego mają unikalny identyfikator wydany przez KRS.

Jeśli nie możemy znaleźć tego numeru w danych kontaktowych naszej instytucji, możemy być pewni, iż mamy do czynienia z oszustem. Większość Organizacji przekazuje pieniądze na tzw. wyższe cele – pomoc upośledzonym dzieciom, sprzęt dla przytułków dla zwierząt, czy leczenie chorych na AIDS. Jednak istnieją również te, które np. wspomagają organizację imprez w różnych miastach, bądź inwestują swoje pieniądze w rozwój kultury, np. opery w swoim rodzinnym mieście.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2014-10-09 06:06:19