W jaki sposób obliczyć produktywność pracowników?

Praca, biznesmen
Napisał: www.s-lab.pl
Na podstawie: www.s-lab.pl
Istotne jest zatem sprawdzenie dokonań personelu i przeanalizowanie tego co nadal trzeba ulepszyć. W tym celu, zwykle wykonuje się okresowe oceny pracowników przedsiębiorstwa, które mają wykazać wszystkie nie do końca dobrze działające elementy w pracy ludzi zatrudnionych na określonym stanowisku. Dzisiaj są one stosowane przez znaczną część firm w naszym kraju i przynoszą bardzo dobre efekty. System oceny pracowników gwarantuje nam przestrzenny zarys osoby , która aplikuje na ustalona posadę. Pracodawca jest w stanie uzyskać informacje dotyczące potencjału pracowników.

Taki system podnosi skuteczność wykonywanej pracy oraz niweluje odprawy pracownicze. Dzięki wdrążeniu takiego sposobu jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie wynagrodzenie do zaangażowania oraz rezultatów realizowanej pracy. System umożliwia maksymalne wykorzystanie predyspozycji oraz dyspozycyjności zatrudnionego. zatrudniony posiada możliwość wybrania indywidualnej ścieżki promocji w zależności od tego, w czym się specjalizuje. System oceny pracowników nie jest cenny tylko dla zwierzchników, ale także dla samych ocenianych.

Wiedzą jak plasuje się ich wydajność i czego powinni się przyłożyć. znając swoje słabe strony mogą je niwelować.
biznesmeni po pracy
Napisał: The Elite Ayrshire Business Circle
Na podstawie: http://www.flickr.com
Ocena pracownika pozwala ustalić szereg szczegółów na jego temat. Jej najważniejszą zaletą jest to, że bierze się pod uwagę pojedynczą jednostkę, a nie wszystkich pracowników. Ma to szczególne zastosowanie w większych przedsiębiorstwach, gdzie jednostka niejako „ginie” i może pozostać niedoceniona.

Na podstawie takiej oceny ustala się w pierwszej kolejności, czy i jak bardzo określona osoba nadaje się na dane stanowisko. Są więc wykonywane specjalne testy, mające na celu ustalenie, czy osoba ma oczekiwane cechy i na ile są one wykształcone. Ocena pracownika określa również jego zaangażowanie w pracę oraz indywidualne rezultaty jego pracy. Obejmuje także tak ważne aspekty jak postępowanie osoby na co dzień, a więc przede wszystkim stosunek do współpracowników i przełożonych. Obecnie bowiem jedną z często wymaganych cech u kandydata na stanowisko jest umiejętność pracy grupowej.
Szara strefa
Napisał: www.sxc.hu
Na podstawie: www.sxc.hu
Ocenianie pracowników tylko wtedy przynosi oczekiwane efekty, jeżeli odbywa się systematycznie.

Spełnia wtedy swoje cele i może pomagać pracodawcy w ukierunkowaniu polityki kadrowej, gromadzeniu wiedzy o pracowniku oraz informowaniu pracownika o jego mocnych i słabych stronach. Otrzymanie pozytywnych informacji zwrotnych silnie motywuje pracownika. Pracownik, który otrzymał informację zwrotną, może poczuć motywację i chcieć udoskonalać efektywność swojej pracy. Metoda okresowego oceniania pracowników jest bardzo skuteczna jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Sama ocena 360 stopni ma wpływ także na zaspokajanie oczekiwań pracowników oraz całościowej organizacji, ponieważ szacuje postępy pracy i daje wyobrażenie wszystkich uchybień. To wydaje się być sprawą główną do prowadzenia zdrowego, silnego i wydajnego zespołu. Znalezienie luk ma pomóc lepiej zmobilizować ludzi i doprowadzić do tego, iż będą bardziej zaangażowani oraz zintegrowani z firmą. Firmy zewnętrzne sugerują weryfikację 180°- czyli taką, która w swojej zawartości będzie miała wypowiedzi przełożonego własne spostrzeżenia , lub ocenę, 360° obejmującą fragmenty wypowiedzi współpracowników czy osób z zewnętrznego otoczenia takich jak klienci firmy . Do czołowych technik oceniania należą: skale klasyfikacji, protokoły, rankingi lub swobodne opisy. Umiejętna ocena pracowników może przynieść tylko korzyści zarówno dla firmy jak i podwładnych.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2014-10-14 06:58:55
Tagi: praca, firmy, firma, pracodawca, efekty, umiejętność