Pojęcia logiczne

gra w szachy
Napisał: Toby Fruge'
Na podstawie: http://www.flickr.com
Treścią wskazanej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak konotacja nazwy. Jej swoistym przeciwieństwem jest denotacja, jaka odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wówczas pod uwagę cały zbiór powiązanych desygnatów danej nazwy. Konotowane są przede wszystkim cechy, którymi odróżnia się pewna nazwa. Jest to pewnego rodzaju ujednolicenie, które oparte jest na dokładnie określonych regułach. Za konotację każdy odbiorca musi uznać zespół pewnych, klarownych cech, jakie odnoszą się do desygnatu.

W globalnej dobie wielkiego pośpiechu oraz codziennego zabiegania nawet byle zwyczajne nawyki zdroworozsądkowego myślenia mogą zazwyczaj być narażone na szwank.
nauka logiki
Napisał: Luis Vidal
Na podstawie: http://www.flickr.com
Jest to w szczególności niebezpieczne, w kontekście częstych medialnych albo rynkowych manipulacji danymi i uczuciami, przed jakimi może pomóc bronić się przykładowo logika. Z takiej oto przyczyny warto ćwiczyć przy jej udziale swoje szare komórki. Logika, jest to niezwykle respektowana dyscyplina nauki, która ma szerokie zastosowanie na gruncie matematyki oraz filozofii. Klasyczna logika jest dwuwartościowa, lecz także i poza nią jest także logika wielowartościowa, która nie posługuje się jedynie wartościami prawdy i fałszu. Jest ona ciekawą, lecz bardzo złożoną dziedziną wiedzy.

Początkującym raczej zaleca się logikę klasyczną, opartą na operatorach takich jak chociażby negacja czy alternatywa. Ma ona bowiem wielkie zastosowanie w informatyce.
książka
Na podstawie: www.morguefile.com
Fundament logiki tworzą zależności między wyrażeń, które są zapisywane w postaci przypominającą działania matematyczne. Wyrażenie przybiera zarówno formę wyrazową, jak i matematyczną. Istotne, żeby ocenić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero w tym momencie można brać pod uwagę zależności między zdaniami składowymi.

Jedną z najważniejszych zależności w logice jest koniunkcja logiczna, nazywana również iloczynem logicznym. Iloczyn ten jest prawdziwy wówczas, gdy oba zdania składowe są prawdziwe. Można to przedstawić z wykorzystaniem dowolnie wybranego zdania, gdzie iloczyn zastępuje spójnik „i”. Jeśli jedna z części składowych nie będzie prawdziwa, wówczas całe wyrażenie również będzie fałszywe. Warto także rozwiązywać zadania zamieszczane w Sieci na http://www.tautologia.pl/rachunek-zdan-wyklad/id22,Wprowadzenie-do-rachunku-zdan.html - wystarczy wybrać sobie temat, na przykład negację czy funkcje logiczne, a bez dwóch zdań natrafimy na całkiem sporo zadań. W szczególności godne zainteresowania są zadania z gotowymi odpowiedziami.

Sprawiają, że nawet jeśli kompletnie nie wiemy jak rozwiązać ową zagadkę, mamy okazję przynajmniej zaznajomić się z odpowiedzią. Pewnie coś tam zapamiętamy. Naturalnie tego typu ćwiczeń trzeba ogarnąć sporo więcej! Przez odbiorców w logice powinny być brane pod lupę nie jedynie desygnaty, lecz przede wszystkim poszczególne ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą różnego typu poduszki, które dana osoba jest w stanie sobie wyobrazić. Patrząc na funkcję taką jak konotacja, wskazać powinno się pewien zespół cech. Powinien być on niezbędny do pełnego określenia wskazanej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć określony przedmiot odbiorcy.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2014-10-25 08:10:13
Tagi: informatyca, Iloczyn, ćwiczenia, konotacja