opcja

Po co fundacji 1% podatku

dzieci
Napisał: Dan Cake
Na podstawie: Dan Cake
Termin organizacje pożytku publicznego po raz pierwszy użyto w naszym kraju na początku stycznia 2004 r. Działalność tych organizacji jest zgodna z przepisami ustawy dotyczącej działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdego rodzaju organizacje pożytku publicznego muszą prowadzić działalność pożytku publicznego. Nie ma z drugiej strony obowiązku posiadania przez organizacje pożytku publicznego, prowadzące działalność pożytku publicznego, statusu organizacji pożytku publicznego. A to dlatego, że definicja działalności pożytku publicznego jest bardziej obszerna niż wymienione organizacje pożytku publicznego.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2014-10-24 08:24:23
Tagi: oprogramowanie, opcja, procent, hospicjum